ფრანგი, იტალიელი და ქართველი.

ფრანგს ჰყავს საყვარელი, მაგრამ უყვარს ცოლი…
იტალიელს ჰყავს ცოლი, მაგრამ უყვარს საყვარელი…
ქართველს ჰყავს ცოლი… საყვარელი…. მაგრამ უყვარს დედა…
Advertisements